خدمات

حمل دریایی

صنعت حمل‏ و نقل دریایی جهان بزرگترین صنعت بین‏ المللی در جهان است و بیش از ۲٫۵ میلیون نفر در این صنعت مشغول به کارند.

حمل زمینی

با توجه به همجواری ایران با مرزهای زمینی ورودی به آسیا و اروپا ، صنعت حمل و نقل زمینی از دیرباز جایگاه ویژه ای را در بین بازرگانان و….

حمل هوایی

با توجه به اینکه از ابتدای قرن بیستم حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از شیوه های اصلی حمل و نقل کالا در بین صادرکنندگان و وارد کنندگان ….

درباره ما

قصد ما اینست تا اولین شرکت پیشرو در زمینه حمل و نقل باشیم
ایجاد راه حل مناسب و تجارتی سودآور برای مشتریان